FM-S-0005___
IMG_0162IMG_0159IMG_0153IMG_0152FM-S-0005_FM-S-0005.FM-S-0005,

FM-S1-001

Ograda stepeništa prema nacrtu arhitekte sa drvenim rukohvatom i mesinganom cevi.

Ograda krasi nicionalno pozorište u Skoplju

SKU: FM-S1-001 Kategorija: